Hvorfor velge element?

En konstruksjon av elementer vil alltid gi kortere byggetid på byggeplass.

Byggesystemet med ytterveggselementer git kortere byggetid. Elementene er klare til montering når de kommer til byggeplassen. Etter at råbygget er tettet, blir isolasjonen og den innvendige veggkledningen montert. Dører og vinduer er montert i elementene når de kommer. I alle byggeprosjekt er byggetid og rentekostnad viktige faktorer. Jo større prosjektet er – jo viktigere er det å ha en kort byggeperiode.

VELPRØVDE LØSNINGER

Overhalla Hus har siden 70 – tallet drevet med utvikling, produksjon, bygging og industriell tilvirking av elementer i tre. Det gjør oss til en av de med lengst erfaring i hele Norge. VI har sammen med blant annet SINTEF forsket oss frem til flere løsninger og har en offentlig godkjent byggemåte.

KORTERE TID PÅ BYGGEPLASS

Bygging i norsk klima kan være en utfordring. Mye nedbør er ofte et problem på store prosjekter. Med bygging av elementer blir bygget tett på få dager og man utsetter bygget for minimal med fukt. Kort byggetid har også flere økonomiske fordeler der både ventetid og rentekostnader blir redusert betraktelig.

Vår byggemetode er grundig testet og utprøvet. Gjennom over 45 år er flere tusen bygg levert over hele landet og vår lange erfaring gjør oss til en verdifull medspiller – fra planlegging til ferdig bygg.