Veggelement

Vi tilbyr produksjon av veggelement til høy kvalitet tilpasset kundenes ulike prosjekter – intet arbeid for lite eller for stort. Om det eventuelt skulle være behov for hjelp ved oppføringen, tilbyr vi også dette.

I forbindelse med produksjonen vår arbeider vi mot høyeste mulige standard, og naturligvis baserer vi våre produkter på norske byggkrav og byggforskrifter ifølge TEK17. Vi baserer også firmaets kvalitetssikring på den internasjonale standarden som finnes i dag, ISO 9001:2008.

Per i dag arbeider vi sammen med flere veletablerte norske byggfirmaer, vi samarbeider også med mindre og større byggforetak og utviklere i bransjen. Om du er nysgjerrig eller interessert i våre tjenester og produkter, er du varmt velkommen til å kontakte oss.

Knut Erik Henrikø

Knut Erik Henrikø

Salgsleder proffmarked

Mobil: 952 58 711

E-post: knut-erik@overhallahus.no