Rikke Moderne

Denne spennende husmodellen med sine mange funksjonelle løsninger har fått en smalere og lengre carport slik at man kjører direkte mot inngangspartiet.