Overhalla Hus er de første i Norge som gjør dette!

Overhalla Hus er den første fabrikken i Norge som blåseisolerer sine takelementer som standard. Med en løsning som dette, blir også fordelene mange - spesielt for eiendomsutviklere og entreprenører som tar de i bruk.

 

Veien til å kunne blåseisolere alle takelementer, startet med et prosjekt Overhalla Hus har i samarbeid med SINTEF.

– Vi ønsket å tilby noe som er med på å løse en utfordring utbyggere og boligbyggere av og til treffer på når de konstruerer bygg med flate tak, forteller salgsleder Knut Erik Henrikø i Overhalla Hus.

Sammen har de utviklet en løsning for å legge dampsperre og blåse inn isolasjon på undersiden av flate takkontruksjoner, i stedet for på den tradisjonelle måten som er å ha det på oversiden.

Slik vil man unngå eventuelle fuktutfordringer i lukkeperioden på byggeplassen. I tillegg vil høyden på bygget kunne reduseres opp mot 40 centimeter – noe som kan ha mye å si i forbindelse med å komme innenfor krav i lokale reguleringsplaner for de som bygger.

 

Første i Norge

For å kunne produsere disse takelementene, var fabrikken nødt til å investere i en blåsemaskin for å oppfylle de kravene til isolasjon som stilles ved bruk av den smarte dampsperre-løsningen.

– Når den maskinen først kom til fabrikken, utfordret vi oss selv. Vi fant ut at vi måtte prøve å bruke blåsemaskinen på tradisjonelt takverk også – og det fungerte, sier Henrikø.

Det har resultert i at alle takkonstruksjonene de nå isolerer på fabrikk, blir blåseisolert og komplettert mer enn tidligere på undersiden av konstruksjonen.
Ifølge isolasjonsleverandøren Knauf, er det ingen andre i Norge som gjør dette.

 

Tidsbesparende og bærekraftig

– Det er veldig spennende å være i front med dette, sier produksjonssjef Magnus Frisendal.

Redusering av svinn og avfall, kortere byggetid og mindre sjanse for fukt under lukkefasen av taket, er noen av fordelene han trekker frem når han beskriver dette nye produksjonskapittelet for fabrikken i Overhalla.

– Det er et bærekraftig valg på mange måter. Du slipper isolasjonsavfallet, du får en bedre isolasjonsevne i takkonstruksjonen fordi du fyller opp alle de små luftrommene, og når elementet ankommer byggeplass er det bare å ha på dampsperre og lekte, om det da ikke bestilles komplettert i fabrikk – det reduserer byggetiden, forteller Frisendal.

Med disse fortrinnene, er målet at Overhalla Hus nå kan tilby en mer komplett løsning for eiendomsutviklere og entreprenører som i dag bygger tradisjonelt, og som ønsker høyere omsetningstakt og raskere ferdigstillelse på prosjektene sine.

– Disse forhåndsisolerte takelementene, i kombinasjon med våre andre elementprodukter, gjør at man får lukket bygget raskere, sparer betydelig byggetid og kan levere flere prosjekter gjennom året, avslutter Henrikø.

 

Vil du vite mer om dette og eller ønsker å avtale et intervju med Overhalla Hus?

 

Ta kontakt:

Knut Erik Henrikø
Salgsleder | Proffmarked Overhalla Hus
knut.erik@overhallahus.no  | Telefon: 952 58 711

 

Magnus Frisendal
Produksjonssjef | Overhalla Hus
magnus@overhallahus.no | Telefon: 97115864

 

Skjermbilde 2021-07-02 kl. 13.05.54

Ny daglig leder i Overhalla Hus

Ola Lauve skal overta lederansvaret i industribedriften Overhalla Hus. – Dette gleder jeg meg stort til.

Skogmo: Lauve tiltrer rollen som daglig leder i oktober etter planen. Han er opprinnelig fra Grong og bosatte seg der med familie for seks år siden. Lauve er utdannet gjennom Forsvaret og har gått befalsskolen og luftkrigsskolen i Trondheim, i tillegg til å ha en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU.

Etter en lengre periode på Kjeller som teknisk sjef for forsvarets bakkebaserte luftvern, og avdelingsleder på tekniske verksted på Ørland gikk turen heimover og til Skogmo Industripark. Der har han de siste tre årene vært prosjektleder og gjennomført flere prosjekter innen digitalisering, Lean og bærekraft sammen med industribedriftene på Skogmo.

-Jeg gleder meg enormt til å starte sammen med gjengen i Overhalla Hus. De siste årene har jeg blitt godt kjent med bedriften og jeg ser hvor skoen trykker og hvor potensialet ligger. Selv om jeg ikke har direkte bransjeerfaring har jeg en stor interesse for industriell produksjon, sier Lauve

Viktige satsingsområder

Med jobbskiftet trer han inn i en av hjørnesteinsbedriftene i Skogmo Industripark og han tar med seg flere gode erfaringer fra den tidligere jobben.

-Jeg har vært så heldig å få lov å jobbe med både Overhalla Hus og flere av de andre bedriftene i vår industriklynge. De viktigste områdene er først og fremst å bli godt kjent med organisasjonen og de dyktige folkene som jobber der og samtidig se fremover og rendyrke det gode konseptet vi har med elementproduksjon til både privat og proffmarkedet, samt være med på å utvikle samarbeidet på tvers i Overhalla-Gruppen – hvor det er stort potensiale, sier Lauve

All-time high produksjon for Overhalla Hus 

Lauve trer inn i en bedrift som i juni satte ny rekord for antall kvadratmeter produsert veggelementer og takstoler. I sommermåneden produserte de hele 5.300 m2 vegg-, tak- og gulvelementer samt 733 takstoler. Det er daglig leder Otto Sjølien godt fornøyd med; - Nå er vi i godt driv og det er mange gode prosjekter på gang. Etter et litt trått koronaår, har bedriften nå god fart og en bra ordrereserve og de ansatte skal ha en stor takk for å ha brettet opp ermene i et litt uforutsigbart år, sier Sjølien

Med nyansettelsen er Sjølien sikker på at de har funnet riktig kandidat til å ta bedriften inn i fremtiden. -Det var mange gode søkere, men til slutt var det Ola Lauve som trakk det lengste strået. Ola er en engasjert og stødig kar som vi har blitt godt kjent med i løpet av de siste årene. Han har vært en god rådgiver og har et blikk for forbedringstiltak, muligheter og er handlekraftig, sier Sjølien.

Sjølien, som det siste året har hatt en dobbeltrolle som styreleder og daglig leder, fortsetter i rollen som styreleder.

Jeg ser frem i mot å jobbe med å rendyrke konseptet med industriell produksjon av treelementer

Kvalitet og miljø

Hva har valget av underleverandører å si for klimaavtrykket?

Kvalitet og miljø

Overhalla Hus tester ut innovative løsninger i samarbeid med Isola og SINTEF

Moderne boliger med flate tak er noe av det som er mest etterspurt av husbyggerne. Dette er en  løsning som krever koordinering av flere fag på byggeplass, som igjen gjør at byggeprosessen tar lenger tid. Nå Ser Overhalla Hus på muligheten for å ta i bruk innovative løsninger som sikrer god kvalitet og tett bygg på svært kort tid.

 

Bygg smartere, på kortere tid

Isola

Isola fikk i 2020 SINTEF Teknisk godkjenning på sin bruk av smart dampsperre i kompakte tretak. Deres produkt Air Guard Smart2 har flere bruksområder og Overhalla Hus går nå inn i et samarbeid med Isola for å bli en av de første elementfabrikkene i landet på bruk av denne løsningen.

- Det er viktig for oss å være med på å utvikle gode løsninger som kommer våre kunder til gode, sier Knut-Erik Henrikø i Overhalla Hus. Henrikø leder avdelingen for proffmarkedet og er stadig i kontakt med kunder som ønsker løsninger for flate tak, spesielt på leiligheter og større bygg.  – Spesielt på proffmarkedet så er det viktig at vi øker ferdigstillelsesgraden i fabrikk. Tradisjonelt så blir det en god del manuelt arbeid på byggeplass for å få til gode tekniske løsninger på flate tak. I samarbeid med Isola kan vi nå produsere klimatette bygg på som blir montert på rekordtid, sier Henrikø.

Det er tidligere bygd noen få pilotprosjekt ved bruk av dette produktet lenger sør i landet. I prosjektet Hammeren Boligpark i Mo I Rana, blir Overhalla Hus den første til å ta i bruk dette i de nordligste områdene. Forutsetningen for godkjenningen fra SINTEF er at produktet benyttes på fabrikkprodusert elementer. Overhalla Hus produserer alle elementer i fabrikk og dette prosjektet vil være viktig for å imøtekomme etterspørselen og løsninger i årene fremover.

Bygg smartere, på kortere tid.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med vår kunderådgiver om du vil vite mer om dette produktet

IMG_5095

Hei! Jeg er din rådgiver hos Overhalla Proff Treelementer.

Kontakt meg om det er noe du lurer på.

Knut Erik Henrikø
Telefon 952 58 711

6M9A5850

Bygg smartere med elementer

Det er mange fordeler med å bygge med elementer tre. Her kan du lese mer om hvorfor vi mener at dette er den beste byggemetoden.

Ved at vi kan produsere elementene til din bygning under tørre kontrollerte forhold, har vi mulighet til å sikre et produkt av den samme kvaliteten hver gang. Vi produserer uavhengig av vær og dette reduserer også risikoen for fukt i treverket.

Raskere byggetid

Den klart største fordelen med å bygge i elementer er at byggetiden reduseres betydelig. Bygget blir raskt tett og man kan starte tidligere med det innvendige arbeidet. Dette betyr også reduserte kostnader på byggeplass og en sunnere økonomi i prosjektene.

Mange muligheter

Spørsmål vi ofte får er om det er noen begrensninger ved denne byggemetoden. Mange tror kanskje at man blir låst til én løsning, men sannheten er at man står fritt til å gjøre individuelle tilpassinger til hvert enkelt prosjekt. Våre arkitekter er behjelpelig med å tilpasse dine tegninger til et rasjonelt bygg med det uttrykket du ønsker.

 

 

Elementer gir raskere byggetid og sikrer god kvalitet.

6M9A5850

Kvalitet og miljø

Hva har valget av underleverandører å si for klimaavtrykket?

Kvalitet og miljø
IMG_0687

Hvorfor bygge i tre?

Tre er et materiale for det grønne skiftet. Men for at et bygg skal bli bærekraftig er det viktig at man benytter riktig materiale til riktig bruk.

Bruken av tre har skutt i været i de siste årene. Selv om dette er et materiale vi har lang tradisjon for i Norge så har det skjedd mye utvikling og industrialisering på dette feltet.

Vi i Overhalla Hus Treelementer er opptatte av å være med på en bærekraftig utvikling. Vi søker kvalitet i alle ledd og benytter oss av lokale ressurser der vi har mulighet. Tre er et fornybart materiale og gir et lavt CO2 avtrykk.

 

Selv om treverk er en ressurs vi har mye av i Norge er vi opptatt av at vi skal tenke helhetlig når det gjelder livsløpsstandarden til byggene. Dersom det på noen områder er bedre for byggets livsløp at man benytter andre materialer så ønsker vi også at kunden tar hensyn til dette. Vi skal være en god rådgiver og en pådriver for å få til bærekraftige løsninger for alle.

I Overhalla Gruppen kan vi være med på å levera materialer i betong, tre og stål og spør oss gjerne om råd og materialbruk.

Riktig materialer til riktig bruk er viktig i et bærekraftig perspektiv.

Kvalitet og miljø

Hva har valget av underleverandører å si for klimaavtrykket?

Kvalitet og miljø