Hva er det som er så spesielt med oss i Proff Treelementer?

Grunnlaget for vår suksess er at vi har klart å kombinere industriell tilvirkning og norsk håndverk.

I godt over 47 år har Overhalla Hus produsert elementer i tre til alle typer bygg. På proffsiden har vårt hovedfokus vært hus i rekke og større leilighetsbygg i tillegg til enkelte større byggeprosjekter.

Overhalla Hus har en lang og sterk tradisjon når det kommer til industriell byggemetode og vi var en av de aller første fabrikkene i landet med en moderne elementproduksjonslinje på 70 – tallet. Denne tradisjonen har vi fortsatt i hevd og i 2016 sto vår nye produksjonshall klar til bruk. Vi er en del av Overhalla Gruppen, noe som gir oss fordeler i form av et bredt nettverk og høy kompetanse på elementproduksjon.

Hos oss skjer det meste av husbyggingen innendørs. Foruten tryggheten ved at ditt prosjekt blir produsert under tørre og sikre forhold, vil du også få oppleve at et bygg reises på din tomt i løpet av kort tid. Dette gir ikke bare et bedre teknisk bygg, men er også økonomisk gunstig for byggherre.

I proffmarkedet har vi jobbet med mange ulike kunder og satt opp flere hundre næringsbygg, leilighetsbygg og hus i rekke. Fuglesang Dahl, Byggmester Grande og Støren treindustri er blant våre referansekunder. Vi skreddersyr gjerne ditt prosjekt så ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Kvalitet og miljø

Hva har valget av underleverandører å si for klimaavtrykket?

Kvalitet og miljø
Mestermerke

Sertifisering

Overhalla Proff Treelementer er en trygg leverandør. For å sikre dette skal våre produkter og prosesser overholde visse krav. Hvordan sikrer vi det som omsettes, holder mål?

Hvorfor bygge med elementer?

En konstruksjon av elementer vil alltid gi kortere byggetid på byggeplass

Hvorfor bygge med elementer?