IMG_0687

Hvorfor bygge i tre?

Tre er et materiale for det grønne skiftet. Men for at et bygg skal bli bærekraftig er det viktig at man benytter riktig materiale til riktig bruk.

Bruken av tre har skutt i været i de siste årene. Selv om dette er et materiale vi har lang tradisjon for i Norge så har det skjedd mye utvikling og industrialisering på dette feltet.

Vi i Overhalla Hus Treelementer er opptatte av å være med på en bærekraftig utvikling. Vi søker kvalitet i alle ledd og benytter oss av lokale ressurser der vi har mulighet. Tre er et fornybart materiale og gir et lavt CO2 avtrykk.

 

Selv om treverk er en ressurs vi har mye av i Norge er vi opptatt av at vi skal tenke helhetlig når det gjelder livsløpsstandarden til byggene. Dersom det på noen områder er bedre for byggets livsløp at man benytter andre materialer så ønsker vi også at kunden tar hensyn til dette. Vi skal være en god rådgiver og en pådriver for å få til bærekraftige løsninger for alle.

I Overhalla Gruppen kan vi være med på å levera materialer i betong, tre og stål og spør oss gjerne om råd og materialbruk.

Riktig materialer til riktig bruk er viktig i et bærekraftig perspektiv.

Kvalitet og miljø

Hva har valget av underleverandører å si for klimaavtrykket?

Kvalitet og miljø