Kvalitet og miljø

Hva har valget av underleverandører å si for klimaavtrykket? Produkter og prosesser skal overholde visse krav og våre huskunder skal vite at det som omsettes, holder mål.

Kvalitet og miljø

1. Minimale utslipp

Hvorfor velge treverk som byggemateriale?

Tre er en fornybar ressurs som bidrar til å motvirke drivhuseffekten. Tilveksen av treverk i de norske skogene er større enn hogsten og dette er en viktig og lokal ressurs. Vi er opptatte av å anvende treråvarene fullt ut og tre som beyggemateriale har god holdbarhet samt at det kan både gjenbrukes og gjenvinnes. Vi er medlemmer av Norsk Treteknisk Institutt og der kan du lese enda mer om alle miljøfordelene med å velge tre som byggemateriale

Tre
Regn

2. Kvalitetssikring

Vårt mål er å arbeide mest mulig i harmoni med miljø og omgivelser. Vi fokuserer på at våre aktiviteter og byggeprosjekter skal gjennomføres med minimale utslipp. Vi benytter kjente, norske og kvalitetssikrede materialer i våre elementer. På denne måten er det enklere for oss å sikre at både kvalitet og miljø holder den standarden vi ønsker.

3. HMS

Vårt mål er å arbeide mest mulig i harmoni med miljø og omgivelser. Vi fokuserer på at våre aktiviteter og byggeprosjekter skal gjennomføres med minimale utslipp. Vi benytter kjente, norske og kvalitetssikrede materialer i våre elementer. På denne måten er det enklere for oss å sikre at både kvalitet og miljø holder den standarden vi ønsker.

Tre
Mestermerke

Sertifisering

Overhalla Hus har innehar ulike sertifiseringer som gir oss godkjenning på både kvalitet, økonomi og prosess. Fra kredittbransjen har vi høyeste rating: AAA. Dette gir deg som kunde en trygghet på din leveranse.

Vi jobber for en bærekraftig fremtid

I front av utviklingen

I tillegg ønsker vi å være i front av utviklingen. i 2015 mottok vi Innovasjonsprisen i Namdalen sammen med tre andre bedrifter i Skogmo Industripark. Denne prisen var for utviklingen av et nytt isolasjonsmateriale som ble benyttet i et passivhusprosjekt.

Kvalitet og miljø
Kompetanse og utvikling

Underleverandører

Valg av underleverandører har mye å si for klimaavtrykket. Det at vi er med på å sette krav til våre leverandører gjør at vi kan sikre våre kunder gode produkter av god kvalitet og med et lavt klimaavtrykk. 

Hvorfor bygge med elementer?

En konstruksjon av elementer vil alltid gi kortere byggetid på byggeplass

Hvorfor bygge med elementer?