Sertifikat og godkjenninger

Overhalla Proff Treelementer er en trygg leverandør. For å sikre dette skal våre produkter og prosesser overholde visse krav. Hvordan sikrer vi det som omsettes, holder mål?

Overhalla Hus har innehar ulike sertifiseringer som gir oss godkjenning på både kvalitet, økonomi og prosess. Fra kredittbransjen har vi høyeste rating: AAA. Dette gir deg som kunde en trygghet på din leveranse.

Her kan du finne en oversikt over våre viktigste sertifiseringer. Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe.

Godkjent mesterbedrift

  • Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av Stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Loven “avløste” Håndverksloven som på det tidspunkt mer eller mindre hadde utspilt sin rolle.
  • Håndverksloven gjaldt bare i et fåtall kommuner, noe som førte til at forholdene for den næringsdrivende ble ulike fra landsdel til landsdel og fra kommune til kommune.
  • Ved innføring av Lov om mesterbrev fikk vi regler som var enklere å håndheve på en del av de områder som tidligere hadde vært problematiske. Dette gjaldt blant annet urettmessig bruk av mestertittel og mesterlogo og regler for tilbakekalling av mesterbrev.
  • Samtidig med at Lov om mesterbrev ble innført ble det også utviklet en helt ny mesterutdanning.
  • Det som er viktig med den nye loven er at den gir mestertittelen lovbeskyttelse slik at bare de med gyldig mesterbrev har rett til å bruke tittelen mester. Videre åpner den for at nye fag kan søke seg inn. Derav navnet «…i håndverk og annen næring».
  • Da loven ble innført var det 44 fag som ble lagt inn under ordningen. I dag er det 73 fag under ordningen.

Teknisk godkjenning elementer

Vårt byggesystem er gjennomgått av Sintef Byggforsk og det er utstedt produktgodkjenning for elementer prosjektert og levert fra vår fabrikk.

Produksjonsprosess med sjekklister og detaljer tilfredsstiller krav til dokumentasjon i hhr Plan og Bygningsloven. Dette gir trygghet for både kunde, oss som leverandør og for myndighetene.

Sertifikat kvalitet og miljø

Vi har både ISO 9001-sertifikatet som innebærer godkjenning i kvalitet, og ISO 14001 som forteller at Overhalla Hus innfrir kravene som stilles når det gjelder miljø.

Produkter og prosesser skal overholde visse krav. Kunden skal vite at det som omsettes, holder mål. Både det offentlige og store kunder krever at operatører er sertifisert innen ulike områder.

Start Bank registreringsbevis

Start Bank er et leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom. Overhalla Hus er listet som godkjent i flere ulike produktkategorier. Last ned registreringsbeviset for å lese mer om hvilke områder vi er sertifiserte for.

IMG_5095

Hei! Jeg er din rådgiver hos Overhalla Proff Treelementer.

Kontakt meg om det er noe du lurer på.

Knut Erik Henrikø
Telefon 952 58 711

Hvorfor bygge med elementer?

En konstruksjon av elementer vil alltid gi kortere byggetid på byggeplass

Hvorfor bygge med elementer?