6M9A5850

Bygg smartere med elementer

Det er mange fordeler med å bygge med elementer tre. Her kan du lese mer om hvorfor vi mener at dette er den beste byggemetoden.

Ved at vi kan produsere elementene til din bygning under tørre kontrollerte forhold, har vi mulighet til å sikre et produkt av den samme kvaliteten hver gang. Vi produserer uavhengig av vær og dette reduserer også risikoen for fukt i treverket.

Raskere byggetid

Den klart største fordelen med å bygge i elementer er at byggetiden reduseres betydelig. Bygget blir raskt tett og man kan starte tidligere med det innvendige arbeidet. Dette betyr også reduserte kostnader på byggeplass og en sunnere økonomi i prosjektene.

Mange muligheter

Spørsmål vi ofte får er om det er noen begrensninger ved denne byggemetoden. Mange tror kanskje at man blir låst til én løsning, men sannheten er at man står fritt til å gjøre individuelle tilpassinger til hvert enkelt prosjekt. Våre arkitekter er behjelpelig med å tilpasse dine tegninger til et rasjonelt bygg med det uttrykket du ønsker.

 

 

Elementer gir raskere byggetid og sikrer god kvalitet.

6M9A5850

Kvalitet og miljø

Hva har valget av underleverandører å si for klimaavtrykket?

Kvalitet og miljø