Takstoler

Hver konstruksjon er beregnet og tilpasset den enkelte kunde. Det er derfor viktig at konstruktørene får oppgitt riktige - og nok data for å kunne løse konstruksjonen best mulig.

overhallahus-bestillingsskjema-takstoler-bestillingsdata_520px

 

1 Kontaktinformasjon
2 Geometri
3 A-Takstoler
4 Andre opplysninger