IMG_4552[67]

Takelement

Vi produserer skreddersydde takelementer til alle prosjekter. All produksjon skjer innendørs ved vår fabrikk

Ingen takelement er like. Et elementbygg på Oppdal vil ha andre krav enn et i Trondheim.

Til og med to bygg i samme kommune kan kreve helt ulike løsninger. Hos oss finner du spisskompetansen som må til for å tilpasse elementene til hvert enkelt bygg med tanke på beliggenhet og behov for isolasjonsverdier og bæring.

Bygging med elementer forkorter tiden som må brukes på byggeplass. Vi får tettet bygget raskest mulig og kommer fort i gang med uttørking slik får du en langt tidligere oppstart innvendig.

Om du har behov for takelementer av høyeste kvalitet og som produseres med absolutt maksimal prefabrikeringsgrad, er du velkommen til oss. Vi tilbyr muligheten til å tilpasse produktene etter dine prosjekter, uten noen begrensninger, og ved eventuelle behov kan vi også bidra med montering av elementene.

 

Teknisk godkjenning for flate tak

Overhalla Hus har gjennomført et effektivt prosjekt med testing, utvikling av produktet og feltforsøk, for å få på plass teknisk godkjenning for flate tak.

Elementproduksjon i fabrikk er en gunstig byggemetode for flate tak og fordelene er mange!

Veien til teknisk godkjennelse begynte med at Overhalla Hus ble utfordret av en av sine kunder på om det gikk an å slanke takkonstruksjonen for å komme innenfor reguleringsbestemmelense om byggehøyde i byggefelt. Det kom da i stand et samarbeidsprosjekt mellom Sintef, Overhalla Hus og Isola smart dampsperre.

 

Første i Norge

Parallelt med arbeidet med å få TG- godkjenningen er fabrikken i Overhalla den første fabrikken i Norge til å blåseisolere sine takelementer som standard. Å være innovativ og framtidsrettet er et viktig satsningsområde for Overhalla Hus.

 

Innovativ prosess

Der man tidligere hadde en bærende konstruksjon med luft og isolasjon over takkonstruksjonen, blir takelementer nå bygget som slankere konstruksjoner med Isola smart dampsperre, og det blir blåst isolasjon inn i selve elementet. Her sparer man viktige centimeter.

 

Forskningsprosjekt og overvåkingsprosesser

Avtalen om forskningsprosjektet mellom Sintef og ISOLA ble signert i mai 2021, og samarbeidsprosjektet om utforming, egenskaper og bruka av materialer kom raskt i gang. Det ble satt opp et referansebygg med sensorer for å måle fuktigheten i elementene. Sensorene ble strategisk plassert på punkter som ble vurdert til å ha større risiko for fukt enn andre. Punkter ved avløp, over våtrom og andre kritiske steder, samt kontrollpunkter høyt og lavt i elementene ble nøye plukket ut av Sintef. Det er siden montering registrert målinger fra sensorene og dette vil også fortsette fremover. Tidsperspektivet fram i tid avhenger av batterikapasitet i sensorene, og er estimert til å kunne vare opp mot 30 år. Referansebygget er et «vanlig» bolighus. Målingene viser at fuktigheten i elementene er godt innenfor kravene på 15% for heltre og 12% på taktro.

Flate takkonstruksjoner bygd i element passer til alle typer bygg. Eksempler er flermannsboliger, eneboliger og rehabiliteringsprosjekter. Det er også mulig å søke om Enova-tilskudd dersom man bruker fagfolk til renovering.

 

Fordeler med teknisk godkjennelse for flate tak

Elementene lages på fabrikk under kontrollerte forhold. Det utarbeides en standard som følges nøye slik at hvert element har like egenskaper. Et kvalitetsstempel på våre elementer betyr at elementene tilfredsstiller kravene i Sintef byggforsk og TEK17.

Et viktig punkt er at elementene er godkjent for Norske forhold, og er bygd for å tåle ekstreme påkjenninger fra naturen. Elementene har også egenskaper som gir god varme- og lydisolering.

Å få teknisk godkjennelse for flate tak henger høyt, og Overhalla Hus er svært fornøyd med å kunne tilby sine kunder elementer med denne kvaliteten, og ikke minst tryggheten dette gir, sier Knut Erik Henrikø.

 

Miljø

Overhalla Hus tilpasser husene og elementene etter kundens ønsker og behov.

TG gir en kvalitetssikring av elementene ved at man har strenge krav til miljø og bærekraft. Dette viser seg blant annet i valg av miljøvennlige materialer, og optimal utnyttelse av disse. Dette igjen gir en reduksjon av skre i fabrikk, og minimalisering av avfall på byggeplass.

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Knut-Erik for en uforpliktende prat

Overhalla Hus har etter flere års arbeid med testing fått godkjent Sintef Teknisk Godkjenning TG2612 for flate tretak

Industriell bygging med elementer har mange fordeler. Ta kontakt for å få rådgiving på ditt prosjekt.

Hvorfor bygge med elementer?

En konstruksjon av elementer vil alltid gi kortere byggetid på byggeplass

Hvorfor bygge med elementer?